OFERTA

 • montaż instalacji solarnych do produkcji c.w.u i wspomagania c.o.
 • montaż kotłów gazowych, olejowych, stałopalnych
 • montaż kotłów na pellet
 • montaż instalacji grzewczych (grzejniki, podłogówka, ścienne, grzejniki kanałowe itp.)
 • montaż pomp ciepła (powietrzne i gruntowe)
 • montaż sterowania źródłami ciepła (regulatory temperatur itp.)
 • sprzedaż urządzeń grzewczych i urządzeń sterujących (kotły, grzejniki, automatyka)

PRODUKTY

 • ZESTAWY SOLARNE PŁASKIE I RUROWE
 • KOTŁY GAZOWE (OTWARTA KOMORA, ZAMKNIĘTA KOMORA, KONDENSACYJNE)
 • KOTŁY OLEJOWE
 • KOTŁY NA PELLET - BIOMASĘ
 • KOTŁY NA ECO GROSZEK
 • KOTŁY WIELOPALIWOWE
 • POMPY CIEPŁA
 • REGULATORY POKOJOWE
 • GRZEJNIKI (ALUMINIUM I STALOWE)
 • GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
 • POMPY OBIEGOWE
 • ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY (OD 80L DO1000L)


KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne

Zadaniem kolektora słonecznego jest zamiana promieniowania słonecznego na energię cieplną. Podstawowym elementem kolektora próżniowego są dwuścienne rury szklane, między którymi znajduje się próżnia. Rury te są zamknięte na zasadzie „termosu”. Na powierzchnię wewnętrznej rury napylona jest selektywna warstwa absorbera AL-N/AL, którego celem jest pochłanianie energii promieniowania słonecznego. Energia ta, już w postaci energii cieplnej, jest przekazywana umieszczonej w szklanym „termosie” miedzianej rurce typu „heat pipe”, wypełnionej czynnikiem roboczym. Czynnik roboczy przy ogrzewaniu rur przez słońce zaczyna parować i unosi się konwekcyjnie do końcówki rurki (kondensatora). Kondensatory wszystkich rurek umieszczone są w zaizolowanym miedzianym rozdzielaczu. Podczas pracy zestawu przez rozdzielacz przepływa ciecz solarna, która odbiera ciepło z kondensatorów (końcówek rurek „heat pipe”). Para w kondensatorach schładza się, zamienia w ciecz i spływa w dół do ponownego nagrzania.

Podgrzewacz solarny - zbiornik ciepłej wody

W układach solarnych stosuje się większe podgrzewacze ciepłej wody, niż w przypadku systemów tradycyjnych. Postępuje się tak dlatego, żeby w godzinach „słonecznych” można było magazynować ciepłą wodę i w ten sposób korzystać z niej kiedy słońce już nie świeci (szczyt poboru ciepłej wody to najczęściej wieczór). Z reguły w technice solarnej w domach jednorodzinnych stosuje się podgrzewacze ciepłej wody tak zwane „biwalentne”, czyli posiadające dwie wężownice, solarną (dolną) oraz kotłową (górną).


Hydrauliczna grupa solarna

Zadaniem grupy hydraulicznej jest sterowanie i zabezpieczanie pracy instalacji solarnej. Dobra grupa hydrauliczna zawiera w sobie:

•Pompę solarną, wymuszającą obieg cieczy solernej
•Rotametr, służący do regulacji i kontroli natężenia przepływu cieczy solarnej
•Grupę bezpieczeństwa z manometrem, ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa i przyłączem do zamkniętego naczynia wzbiorczego
•Separator powietrza (dla łatwego odpowietrzenia instalacji solarnej)
•Króćce do napełniania i płukania instalacji
•Zawór zwrotny
•Odpowiednio profilowaną izolację cieplną całości grupy hydraulicznej


Regulator solarny (automatyka)

Zadaniem regulatora solarnego jest elektroniczne sterowanie i nadzór nad pracą zestawu solarnego. Umożliwia użytkownikowi i instalatorowi regulację zestawu i kontrolę nad pracą całego układu. Dzięki umieszczonym w poszczególnych miejscach układu czujnikom temperatury, regulator solarny zbiera i przetwarza wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sterowania zestawem solarnym.


Naczynie wzbiorcze

Jego zadaniem jest ochrona instalacji solarnej przed wzrostem ciśnienia (spowodowanego wzrostem objętości cieczy solarnej wraz ze wzrostem temperatury). W przypadku przegrzania naczynie to zabezpiecza instalację przed ubytkiem cieczy solarnej.

SECAR ECO 
ROBERT ZYGAŁA

ul.Ziemowita 1/16 
92-413 Łódź

tel. 508 645 999 

robert.zygala@tlen.pl